Vervolg Noten Hoofdstuk 3    
 [Hoofdstuk 3]      [Literatuurlijst]     [Lijst van vreemde woorden]

116 
Heinze 1975 p 24 e.v.; Moser 1978 p 12 e.v.; Imelman & Meijer 1985 p 30 en 40. 

117 
Kok 1984 p 58 en 62 e.v.; Doets 1981 p 48.

118 
Imelman 1980 p 16 en 20; Baartman 1986 p 58.

119 
Spiecker 1974 h 3; Beugelsdijk 1982 p 582; Rispens & Bosman 1985; De Ruyter & Baartman 1985; Baartman 1986, met een reeks verwijzingen in noot 1, p 72.

120 
O.a. door Langeveld 1971 p 163; Bijl & Levering 1983 p 70; Imelman & Rispens 1983 p 167; Imelman 1978b.

121 
v Weelden (& v Gennep) 1982 p 111; reeds Van Strien 1966 doet dit. 
Haeberlin 1975 p 665 e.v.; v Gennep 1980 p 92; 1982; Rispens & Bosman 1985; Imelman & Meijer 1985 p 45.