Start Omhoog

Citaten uit

Voorlopige epiloog

Sylvain Ephimenco, Trouw 14 juli 2005

[...]

Nee, Mohammed B. was als Marokkaan niet beledigd, zei hij zelf aan het eind van zijn proces. Dat 'geitenneukers' interesseerde hem niet. Hij vond zelfs dat Theo een man van overtuigingen was. Hij bewonderde hem bijna voor zijn gebrek aan hypocrisie. B. handelde alleen uit geloofsovertuiging. Hij had ook zijn eigen vader kunnen afslachten. En waarschijnlijk ook het hele volk van ongelovigen, inclusief onze lijkenpikkers.

[...]

Je ziet, je voelt, je leest de verwarring. Dan moet hij een 'getikte' godsdienstwaanzinnige zijn, een apart geval van krankzinnigheid, een zielige gek. Maar [... a]ls Mohammed B. maar een reli-gek is, dan staat hij in gezelschap van talrijke geestverwanten in de hele wereld.

Niet alleen goed opgeleide en ge´ntegreerde moslimjongeren die zich in metro en bus laten ontploffen of gebouwen doorboren. Niet alleen de Zarkaoui's en Bin Laden's van deze planeet. Maar ook zijn eigen ongeletterde familie uit het Rif die vindt dat hij juist heeft gehandeld, blijkens een reportage van NRC Handelsblad. [...]

Ja, het is even slikken maar B. is niet getikt. Hij behoort tot een groeiend leger van fanatici die anders dan wij niet bang zijn het woord 'oorlog' in de mond te nemen. Die hun overtuiging niet uit de geschriften van verdwaalde halve garen bijeen hebben gegraaid, maar uit het heilige boek waarop de islam rust.

En het is niet stigmatiserend om de meerderheid van vredelievende moslims erop te wijzen dat te veel van hun geloofsgenoten zich van een ideaal van vrede en liefde hebben losgemaakt. Dat ze uit dezelfde bron putten, de koran, om dood en terreur te zaaien. Het zijn niet de getikte gekken uit een ge´soleerde sekte maar een geestelijk goed gestructureerde beweging die iedere dag nieuwe zieltjes voor zijn zaak wint.

[...]

Start Omhoog