Start Omhoog

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding 5

Samenvatting 7

Hoofdstuk 1 Pedofilie en pedoseksualiteit 10

1.1 Een definitie 10

1.2 Onderscheid tussen pedofilie en pedoseksualiteit 10
1.2.1 Pedofilie en pedoseksualiteit 10

1.3 Ik- gerichte versus kind- gerichte pedofielen en pedoseksuelen 12
1.3.1 Ik- gerichte pedofiel of pedoseksueel 12
1.3.2 Kind- gerichte pedofiel of pedoseksueel 12

1.4 Vier typen pedoseksuelen 14

1.5 Kenmerken van pedofielen 15

1.6 Verklaringen van pedofilie 16

Hoofdstuk 2  Seksueel versus niet-seksueel 17

2.1 Pedofiele gedragingen 17
2.1.1 Relaties zonder seksuele handelingen 17
2.1.2 Relaties met seksuele handelingen 18

2.2 Mogelijke seksuele handelingen 18

Hoofdstuk 3 Mogelijke gevolgen van pedofiele relaties 20

3.1 Seksueel misbruik en seksuele omgang 20

3.2 Ontstaat er schade in een (vrijwillige) pedofiele relatie? 22

3.3 Mogelijke gevolgen van seksueel misbruik 23

3.4 Mogelijke gevolgen van seksueel misbruik op lange termijn 24

Hoofdstuk 4 De maatschappelijke reactie op pedofilie 25

Hoofdstuk 5 Behandelmethoden 28

5.1 Ter inleiding 28

5.2 De hulpverleningsrelatie 28

5.3 De behandeling van pedoseksuelen 30
5.3.1 Ambulante behandeling 30
5.3.2 Intramurale behandeling 30

5.4 Zelfhulp 31

Hoofdstuk 6 Maatregelen met betrekking tot pedoseksuelen 32 

6.1 Ter inleiding 32

6.2 Mogelijkheden voor therapeutische behandelingen 33

6.3 Voorwaardelijk sepot 34

6.4 Voorwaardelijke veroordeling tot gevangenisstraf 34

6.5 Terbeschikkingstelling 35
6.5.1 Tbs zonder voorwaarden 35
6.5.2 Tbs onder voorwaarden 36

6.6 Terugdringen Recidive 37

6.7 Mogelijke toekomstige maatregelen 38

Hoofdstuk 7 Terugkeer in de maatschappij 39

Hoofdstuk 8 Sociaal juridische dienstverlening 41

8.1 Trajectbegeleider bij het Penitentiair Trajecten Centrum 41

8.2 Reclassering 41

8.3 Bureau jeugdzorg 42

8.4 Bureau slachtofferhulp 42

8.5 Raad voor de Kinderbescherming 43

8.6 Informatiepunt Slachtoffers 43

8.7 Bureau Rechtshulp 44

8.8 Jongeren Informatie Punt 43

8.9 Hulp aan slachtoffers 44

8.10 Verwijzen 45

Hoofdstuk 9 Mijn eigen visie op het onderwerp pedofilie 46

Hoofdstuk 10 Conclusie 51

Hoofdstuk 11 Aanbevelingen 54 

Begrippenlijst 55 

Afkortingen 55

Bronnenlijst 56

Bijlage 1 59

Start Omhoog