Start Omhoog Volgende

Voorwoord

Deze scriptie is geschreven in het kader van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening gedurende de periode januari Ė mei 2005. 

Voordat ik verderga wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. Mijn speciale dank gaat uit naar Dr. F. Gieles die mij op professionele wijze heeft begeleid bij de totstandkoming van mijn scriptie. Daarnaast wil ik M. Van. PerziŽ bedanken voor de begeleiding en tot slot mijn vriend Tom Benders voor de steun die hij mij heeft gegeven de afgelopen maanden tijdens het schrijven van mijn scriptie. 

Ik wens u veel leesplezier.