NOTEN      [Artikel] 

[*1] Zie hierover mijn artikel "Wetenschap en moraal", 1999, met name het slot ervan en het schema "Geldigheid van uitspraken in de discours", 1992, en de uitleg over de theorie van Habermas.

[*2] Voor enkele eerdere publicaties, zie < http://www.ipce.info/ipceweb/Library/nl_e4_att_1.html  > Hierin staat ook het werk van Baurmann beschreven; deze Duitse auteur werd abusievelijk gezien als dezelfde als Amerikaanse auteur Bauserman, vandaar dat zijn werk er ook bij staat. De conclusies echter liggen in dezelfde lijn. Voor een overzicht van vrijwel alle publicaties, zie 
< http://www.ipce.info/ipceweb/Library/rbt_files.htm  >

[*3] Psychological Correlates of Male Child and Adolescent Sexual Experiences with Adults: A Review of the Nonclinical Literature; Robert Bauserman, Ph.D. & Bruce Rind, Ph.D., Archives of Sexual Behavior, 26-2, 1997. 
< http://www.ipce.info/library_3/files/psycorr.htm  > 

Besproken door G. Goslinga in Bauserman & Rind, Seksuele ervaringen van jongens, in KOINOS 17, voorjaar 1998 en door G. Goslinga, Amerikaanse onderzoekers: seksuele ervaringen van jongens in de jeugd zijn niet bij voorbaat schadelijk, in OK 63, mei 1998.

[*4] A Meta-Analytic Review of Findings from National Samples on Psychological Correlates of Child Sexual Abuse, by Bruce Rind & Philip Tromovitch, in: *The Journal of Sex Research* Vol. 34, No. 3, 1997 pages 237-255. 
< http://www.ipce.info/library_3/files/marev.htm >
Besproken door G. Goslinga in: Ingrijpende herziening van het begrip 'seksuele indermishandeling', Nieuwe ontdekkingen van Bauserman, Rind en Tromovitch, in KOINOS 20, 1998/4. 

[*5] Adult Correlates of Child Sexual Abuse, A meta-analytic review of college student and national probability samples; Philip Tromovitch, Bruce Rind & Robert Bauserman; Eastern Regional Conference of Society for Scientific Study of Sex (ER-SSSS), April 18, 1997. 
< http://www.ipce.info/library_3/files/adcorr_txt.htm  >

[*6] A Meta-Analytic Examination of Assumed Properties of Child Sexual Abuse Using College Samples; Rind, B., Tromovitch, Ph. & Bauserman, R., in: Psychological Bulletin 1998, Vol 124, No 1, pp 22-53. 
< http://www.tegenwicht.org/13_rbt_en/rbt/metaana.htm

Voor een uitleg van de statistiek, zie An explanation of the statistics used in the meta-analyse, by Frans Gieles. 

Voor een eenvoudiger versie in het Nederlands, zie Een Onderzoek Naar de Veronderstelde Eigenschappen Van Seksueel Misbruik van Kinderen Gebaseerd op Niet-klinische Steekproeven; Bruce Rind, Robert Bauserman & Philip Tromovitch; Lezing, gehouden in Rotterdam op 18 december 1998. 

[*7] Seksuele ervaringen van kinderen nader onderzocht; Over het werk van Bauserman, Rind en Tromovitch; Door Dr Frans Gieles. 

Zie ook: Seksuele jeugdervaringen en welbevinden, Belangwekkende studiedag te Rotterdam, Verslag KSA studieconferentie 18-12-1998 te Rotterdam; door Bob Ferguson, in Koinos nr. 21 (1999/1). 

[*8] Meneer de President..., Amerika schrikt van wetenschappelijk onderzoek, OK 69, juli 1999. 

[*9] Rind, B., Bauserman, R. & Tromovitch, Ph., Author's Statement May 12, 1999 
< http://www.ipce.info/ipceweb/Documentation/Documents/99-115_rbt_may_12.htm  > & 
Rind, B., Tromovitch, Ph. & Bauserman, R., The Clash of Media, Politics, and Sexual Science: An examination of the controversy surrounding the Psychological Bulletin meta-analysis on the assumed properties of child sexual abuse, Talk presented at the 1999 Joint Annual meeting of the Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS) and the American Association of Sex Educators, Counselors, and Therapists (AASECT) November 6th, 1999 (St. Louis, Missouri). 
< http://www.ipce.org/Library/99118_rbt_defense_nov99.htm  >

[*10] Spiegel, David, The price of abusing children and numbers, Sexuality & Culture 4-2, Spring 2000, 63-66 
< http://www.ipce.info/library_3/files/spie_price.htm  > en 
Spiegel, David, Suffer the children: Long-term effects of sexual abuse, Society, 05/01/2000, 37 -4, 18-20 
< http://www.ipce.info/library_3/files/spie_suffer.htm  > 
Beide artikelen komen inhoudelijk, en in passages ook letterlijk, met elkaar overeen.

[*11] Zie ook: Rind, Bauserman en Tromovitch weigeren te zwichten; De ijzersterke verdediging van een veroordeeld onderzoek, Door Chris in Koinos Magazine # 32, 2001/4. 

[*12] Mirkin, Harris, Sex, Science and Sin: The Rind Report, Sexual Politics and American Scholarship, Manuscript submitted to Sexuality and Culture, Special Issue on Rind-Tromovitch-Bauserman. 
Dit tijdschrift heeft het artikel kennelijk niet gepubliceerd. Het is blijkbaar in een ander tijdschrift terechtgekomen, al kon ik niet achterhalen in welk precies. Hier is in elk geval het manuscript: 
< http://www.ipce.info/ipceweb/Library/mirkin_rind_frame.htm  >

[*13] Mirkin, Harris, The Pattern of Sexual Politics: Feminism, Homosexuality and Pedophilia, J. Homosex. Vol. 37, No. 2 (1999) 
< http://www.ipce.info/ipceweb/Library/mirkin_frame.htm >

[*14] Oellerich, Thomas D., "Rind, Tromovitch en Bauserman: politiek incorrect - wetenschappelijk correct", vertaald uit Sexuality & Culture, 4(2), 2000. 

[*15] Rind, Bruce, Bauserman, Robert & Tromovitch, Philip, De veroordeelde meta-analyse over seksueel misbruik van kinderen. Vertaald uit: Skeptical Inquirer, juli/augustus 2001. 

[*16] Rind, B., Tromovitch, Ph. & Bauserman, R., Condemnation of a scientific article: A chronology and refutation of the attacks and a discussion of threats to the integrity of science, in: In: Sexuality & Culture, 4-2, Spring 2000. 
< http://home.wanadoo.nl/ipce/library_two/rbt/condemn_frame.htm  >

[*17] Rind, Bruce; Bauserman, Robert & Tromovitch, Philip, Debunking the false allegation of "statistical abuse": a reply to Spiegel; Sexuality & Culture, 4-2, Spring 2000, 101-111. 
< http://www.ipce.info/library_3/files/rbt_spie.htm  >

[*18] Rind, B., Bauserman, R. & Tromovitch, Ph., Science versus orthodoxy: Anatomy of the congressional condemnation of a scientific article and reflections on remedies for future ideological attacks' in: Applied & Preventive Psychology 9:211-225 (2000). 
< http://home.wanadoo.nl/ipce/library_two/rbt/science_frame.htm  >

[*19] Spiegel, David, Real effects of real child sexual abuse, Sexuality & Cultire 4(2), 2000, pp 99-105. 
< http://www.ipce.info/library_3/files/spie_real.htm  >

[*20] Ondersma, S.J., Chaffin, M., Berliner, L., Cordon, I., Goodman, G.S. & Barnett, D., Sex With Children Is Abuse: Comment on Rind, Tromovitch, and Bauserman (1998); Psychologican Bulletin, 127, 6, 707-714, 2001. 
< http://www.ipce.info/library_3/files/abuse.htm  >

[*21] Dallam, S.J., Gleaves, D.H., Cepeda-Benito, A., Silberg, J.L., Kraemer, H.C. & Spiegel, D., The Effects of Child Sexual Abuse: Comment on Rind, Tromovitch, and Bauserman (1998); Psychologican Bulletin, 127, 6, 715-733, 2001 
< http://www.ipce.info/library_3/files/dal.htm  >

[*22] Rind, B., Tromovitch, Ph., & Bauserman, R., The Validity and Appropriateness of Methods, Analyses, and Conclusions in Rind et al. (1998): A Rebuttal of Victimological Critique From Ondersma et al. (2001) and Dallam et al. (2001); Psychologican Bulletin, 127, 6, 734-758, 2001. 
< http://www.ipce.info/library_3/files/rtbval.htm  >

[*23] Rind, Bruce, De seksuele ervaringen van homo- en biseksuele tienerjongens met mannen, Een empirisch onderzoek naar psychologische samenhang in een niet-klinische steekproef, In: Archives of Sexual Behavior, jaargang 30, nummer 4, augustus 2001; Oorspronkelijke titel: 'Gay and Bisexual Adolescent Boys' Sexual Experiences With Men: An Empirical Examination of Psychological Correlates in a Nonclinical Sample'. 

[*24] American Psychologist March 2002, Volume 57, Number 3; Abstracts. 
< http://www.apa.org/journals/amp/302ab.html  >

[*25a] Some in mainstream contend certain cases of adult-minor sex should be acceptable, Mark O'Keefe, Newhouse News Service, Star Tribune, March 26, 2002 (niet meer on line)

[*25b] Dallam, S. J. (2002). Science or Propaganda? An examination of Rind, Tromovitch and Bauserman (1998). Journal of Child Sexual Abuse, 9(3/4), 109-134. (Simultaneously published as a chapter in Misinformation Concerning Child Sexual Abuse and Adult Survivors (Charles L. Whitfield, MD, FASAM; Joyanna Silberg, PhD; and Paul Jay Fink, MD, Eds.) Haworth Press, 2002)   [Link werkt niet meer] 
De links naar de Ipce Newsletters in dit artikel zijn onnauwkeurig en werken niet. Ga naar < http://www.ipce.org/ >, klik op "Newsletters" en vind ze wel. 
Of lees hetzelfde artikel op
< http://www.ipce.info/library_3/files/dallam_02.htm >

[*26] Judith Levine, Harmful for Minors, The perils of protecting children from sex; Foreword by Dr Jocelyn M. Elders; University of Minnesota Press, Minneapolis/Londen, 2002, ISBN 0-8166-4006-8.

[*26a] Zie inmiddels mijn lezing over dit boek: "Gevaarlijk voor de jeugd", 1 november 2002

[*27] Zie voor een overzicht van de eerste reacties, waaronder genoemd artikel: 
< http://www.ipce.info/ipceweb/Library/books.htm  > (kijk bij de L en vind "Levine")

[*28] The Taboos of Touch, Debbie Nathan, AlterNet, April 18, 2002 
< http://www.ipce.info/library_3/files/nathan.htm >

[*29] The struggles about the free will, facts and morality