Literatuurlijst 

Bernard, F. et al, .Sex met kinderen, Stichting uitgeverij NSVH, 's Gravenhage, 1972 

Bernard, F., Pedofilie, Uitgeverij Aquarius, Bussum, 1975 

Bezemer, W., Gooren, L.J.G., Marle, v. H. J. C., Seksueel deviant gedrag, Medicom Europe bv, Bussum, 1994 

Frenken, J. , Seksueel misbruik van kinderen, Brochure in opdracht van het ministerie van Justitie, Den Haag, 2001 

Frenken, J., Gijs, L. & Beek v. D., ,Seksuele delinquenten in Nederland; incidentie, kenmerken en behandeling van de plegers, 1999 

Frenken, J. Plegers van seksueel misbruik van kinderen in Maanblad voor Geestelijke Volksgezondheid, 52 (1997) 

Howitt, D. Paedophiles and sexual offences against children, John Wiley & Sons, West Sussex, England, 1995 

Möller, M. , Pedofiele relaties; relatie en sexualiteit, Van Loghum Staterus b .v. , Deventer, 1983 

Morrison, T, Erooga, M. & Beckett, R. C. , Sexual offending against children; assesment and treatment of male abusers, Routedge, London, 1994 

Maris, C. W. Dakini: over erotiek en ethiek, in: Musschenga, A.W. & Jacobs, F.C.L.M., De liberale moraal en haar grenzen, Kampen 1992, 301-303 

Sandfort, Th., Om het fijne gevoel, Groepsopvoeders over erotiek in de omgang met kinderen, uitgeverij in de Toren, Baarn, 1984 

Visser, H ., De andere kant van de medaille: over de vraag: is pedofilie misbruik van kinderen? , Stichting Kerkelijk Sociale Arbeid, Rotterdam. 1998 

Naerssen, L. [van], Pedofilie, een controverse in de seksuologie, in Tijdschrift voor Seksuologen, 13, 95-100 

Naerssen, L. [van], Labyrint zonder muren: analyse van het seksueel verlangen, Veen uitgevers. Utrecht/Antwerpen, 1989 

Ree, van F. , Pedofilie, een controversiële kwestie: analyse van een maatschappelijk vraagstuk, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2001  [Staat ten dele in Van Ree 1999]

Zessen, v. G. A Model of Group Counseling with Male Pedohiles, the Haworth Press, 1991